ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παροχές

Ο χώρος περιμετρικά της Λίμνης είναι κατάλληλα διαμορφωμένος με ξαπλώστρες και ομπρέλες για στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας. Η Λίμνη επίσης παρέχει Ναυαγοσωστική & Ιατρική κάλυψη, Xώρο Στάθμευσης, Wi – Fi, Lockers, Αποδυτήρια, Ντους με Ζεστό Nερό, Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, WC.

Δωρεάν Parking

Ξαπλώστρες και ομπρέλες

Ναυαγοσωστική κάλυψη / Ιατρική κάλυψη

Εστιατόριο – καφετέρια

WC / Αποδυτήρια / Ντους / Ζεστό νερό

Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ

Ωράριο Λειτουργίας Χρήσης Λίμνης:  08:00 – 17:00

Έκδοση τελευταίου εισιτηρίου:  16:30

Τιμές εισιτηρίων: Δείτε εδώ

Κανονισμός λειτουργίας: πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε

Πίνακας Ανάλυσης Ποιότητας Υδάτων

Ποιότητας Υδάτων: Εξαιρετική
Δεκεμβρίου 2022
Παράμετρος Μέθοδος Μονάδα Παραμετρική Τιμή Αποτέλεσμα Σκάλα Ν.6 Αποτέλεσμα Σκάλα Ν.4 Αποτέλεσμα Σκάλα Ν.2
Escherichia  coli ISO 9308-1:2014 cfu/100ml 500 25 29 35
Intestinal Enterococci ISO 7899 – 2:2000 Cfu/100ml 200 4 0 0

H ποιότητα των υδάτων της Λίμνης Βουλιαγμένης εμπίπτει στην κατηγορία ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ, όπως αυτή καθορίζεται στην ΚΥΑ 8600/416/Ε103 σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, βάσει των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας της εταιρείας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε, που πραγματοποιήθηκε στις 02/12/22.

water